Insights over beslissers

Definitie zakelijke beslisser

Definitie zakelijke beslisser

In de decision making unit (DMU) spelen personen een aantal verschillende rollen die door de vraagstelling worden achterhaald. In DMS 2017 wordt gefocust op het zijn van eindbeslisser, dan wel deelnemer in de DMU. Elke DMU wordt specifiek vastgesteld voor veertien productcategorieƫn, zodat een zeer gerichte doelgroep kan worden samengesteld.

Decision Makers zijn door DMS 2017 gedefinieerd als:

  • Functionarissen in het bedrijfsleven en bij de semi-overheid (zorg en onderwijs) (2+) in een van de volgende functies: Algemeen directeur, Financieel directeur, Verantwoordelijke Inkoop – Verkoop – Automatisering - Marketing/PR - P&O
  • Allen zijn eindbeslisser op minimaal een gebied

Naast de beslissers in het MKB zijn ook de beslissers in de groot zakelijke markt (GZM) goed vertegenwoordigd. In DMS 2017 zijn in deze groep naar verhouding meer respondenten opgenomen dan in andere groepen, omdat de groep heel klein is. Uiteraard zijn de resultaten weer naar de totale populatie gewogen.

Twitter

Zoeken

Direct inloggen

Inloggen/aanmelden