Insights over decision makers

Definitie zakelijke beslisser

Definitie zakelijke beslisser

In de decision making unit (DMU) spelen personen een aantal verschillende rollen die door de vraagstelling worden achterhaald. In DMS 2021 ligt de focus op de eindbeslisser, dan wel deelnemer in de DMU. Elke DMU wordt specifiek vastgesteld voor veertien productcategorie├źn, zodat een zeer gerichte doelgroep kan worden samengesteld.

Decision Makers zijn door DMS 2021 gedefinieerd als:

  • Functionarissen in het bedrijfsleven en bij de semi-overheid (zorg en onderwijs) (2+) in een van de volgende functies: Algemeen directeur, Financieel directeur, Verantwoordelijke Inkoop – Verkoop – Automatisering - Marketing/PR - P&O
  • Allen zijn eindbeslisser op minimaal een gebied

Naast de beslissers in het MKB zijn ook de beslissers in de groot zakelijke markt (GZM) goed vertegenwoordigd. In DMS 2021 zijn in deze groep naar verhouding meer respondenten opgenomen dan in de populatie aanwezig zijn, zodat er gedegen uitspraken over beslissers bij grotere bedrijven kunnen worden gedaan. Uiteraard zijn de resultaten weer naar de totale populatie gewogen.

Twitter

Zoeken