Insights over decision makers

25-06-2019

DMS 2019 - Persbericht

25 juni 2019

Persbericht - DMS 2019: crossmediale bereikscijfers beslissers

Op 25 juni lanceert Stichting DMS nieuwe mediabereikscijfers van Zakelijke Beslissers in Nederland. Vergeleken met DMS 2017 valt het printbereik nu gemiddeld iets lager uit, maar dat wordt grotendeels door de digitale edities gecompenseerd. Zakelijke beslissers consumeren veel verschillende media en er zijn nogal behoorlijke verschillen in mediagedrag tussen een algemeen directeur van een bouwbedrijf of een HR verantwoordelijke in een dienstverlenende organisatie.

Mediabereik onder decision makers nu deels geïntegreerd met NOM Printmonitor (NPM)

Op 25 juni lanceert Stichting DMS nieuwe mediabereikscijfers van Zakelijke Beslissers in Nederland. Nieuw zijn niet alleen de cijfers, er zijn ook een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd in methode en opzet. “Na jarenlang zelfstandig de belangen van de zakelijke doelgroep te hebben behartigd kregen we in 2018 de kans om onze meting te harmoniseren en deels te integreren met de NOM – deze kans hebben we dan ook met beide handen aangegrepen” aldus René Zaaijer, voorzitter van Stichting DMS.

Om de integratie te kunnen realiseren zijn we overgestapt van onderzoekbureau (van DVJ Insights naar GfK, waar de NOM onderzoeken lopen), meten we nu het bereik van print en digitale replica via de nummerbereikmethode in plaats van via de recency methode en hebben we enkele vragen geschrapt c.q. aangepast voor de harmonisatie. 

Efficiency en hogere kwaliteit

Een voordeel van deze integratie is dat er efficiency wordt behaald, doordat nagenoeg de helft van de steekproef via NPM binnenkomt. De rest van de steekproef wordt alsnog ad hoc benaderd, en dat zijn met name de beslissers die in grotere bedrijven werken.

Een ander belangrijk voordeel is dat de resultaten nu continu gemeten worden – we kijken niet langer naar een periode van 2 maanden in het voorjaar of najaar, maar meten het hele jaar door. Zo bieden de uitkomsten een nog betere afspiegeling van het bereik gedurende het hele jaar.

Vanaf de volgende publicatie ook leesintensiteit print en luistergedrag radiozenders

Doordat er in een publicatie van DMS altijd 2 veldwerkgolven gecombineerd worden, moeten we nog even wachten op een aantal variabelen, die verschillen tussen deze meting en de vorige. Deze zullen bij de volgende publicatie, die al in maart / april 2020 zal plaatsvinden, beschikbaar komen. “Denk aan bijvoorbeeld luisterfrequentie van radiozenders en leesintensiteit van print titels. Ook interesses en activiteiten van de beslissers om de doelgroepen nog beter te kunnen verfijnen zullen vanaf dan in de data zitten” volgens Swantje Brennecke, Directeur van Stichting DMS. “We ronden de volgende veldwerkgolf in 3 kwartalen af, om vanaf 2020 helemaal parallel met NPM te lopen qua veldwerk”.

Gemiddeld bereik social media platformen verschilt sterk

Vanaf nu kan er echter ook al gepland worden op gemiddeld bereik van social media platformen onder beslissers. Interessant zijn de grote verschillen in gebruik tussen de diverse DMU’s. Ook een grote hoeveelheid websites is opgenomen in DMS, waardoor het crossmediale plannen op alle zakelijke doelgroepen makkelijker wordt.

 

Over DMS 2019

Het veldwerk voor de Decision Makers Survey 2019 heeft gelopen in twee meetgolven, april/mei van 2017 en april 2018 t/m maart 2019. Het onderzoek is representatief voor zakelijke beslissers in bedrijven met 2 of meer medewerkers in Nederland: 607.600 algemene directeuren, financiële directeuren en eindverantwoordelijken voor inkoop, verkoop, marketing, personeelszaken en automatisering in het bedrijfsleven en de semi-overheid.

Voor de publicatie DMS 2019 zijn 2.768 decision makers ondervraagd. Van de mediamerken die participeren in het onderzoek is het bereik van de papieren dagbladen / tijdschriften en de digitale replica’s, en in het geval van enkele mediamerken de radio- of televisiezender gemeten, alsmede de websites en apps. Daarnaast is een grote hoeveelheid zakelijke websites gemeten, en de belangrijkste social media platformen.  

Om een overzicht te krijgen van de belangrijkste ontwikkelingen kunt u een infographic of de presentatie van DMS 2019 downloaden op http://www.stichtingdms.nl/nl/insights/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Swantje Brennecke, directeur DMS, 06-51277519 of directeur@stichtingdms.nl

« Terug naar overzicht

Twitter

Zoeken