Insights over beslissers

Historie van DMS

De historie van DMS    

Het eerste Decision Makers Survey is gehouden in 1982 onder de naam DM82 op initiatief van Bonaventua (het huidige Elsevier Bedrijfsinformatie) en De Telegraaf. Het onderzoek is daarna op tweejaarlijkse basis uitgevoerd, waarbij naast de initiatiefnemers ook een aantal andere uitgevers het onderzoek afnam. Na een aantal onderzoeken hebben initiatiefnemers en afnemers gezamenlijk de Stichting DMS opgericht. Gedurende de afgelopen 30 jaar heeft de Decision Makers Survey zich ontwikkeld tot een hoogwaardig, semi-continu marktonderzoek. DMS genereert onmisbare en stabiele data voor adverteerders en mediaplanners die beslissers in het bedrijfsleven tot hun doelgroepen rekenen.

Sinds 1999 heeft het Bestuur van de Stichting DMS zich steeds meer op afstand geplaatst ten opzichte van de inhoud van het onderzoek en keuzes en beslissingen overgelaten aan de Technische Commissie. De Technische Commissie van DMS is gevormd volgens het model van een zogenaamde Joint Industry Committee. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van de BVA, het PMA, en de uitgevers en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

In 2012 heeft Stichting DMS besloten zich breder op kennisontwikkeling te richten en naast het kwantitatieve DMS bereiksonderzoek ook op andere manieren kennis te vergaren en verspreiden. In 2013 is derhalve een directeur voor Stichting DMS, Kenniscentrum Zakelijke Beslissers, aangesteld, die vanaf die tijd ook fungeert als voorzitter van de Technische Commissie.

Twitter

Zoeken

Direct inloggen

Inloggen/aanmelden