Insights over decision makers

Historie van DMS

De historie van DMS    

Het eerste Decision Makers Survey is gehouden in 1982 onder de naam DM82 op initiatief van Bonaventua (het huidige Elsevier Bedrijfsinformatie) en De Telegraaf. Het onderzoek is daarna op tweejaarlijkse basis uitgevoerd, waarbij naast de initiatiefnemers ook een aantal andere uitgevers het onderzoek afnam. Na een aantal onderzoeken hebben initiatiefnemers en afnemers gezamenlijk de Stichting DMS opgericht. Gedurende de afgelopen 35 jaar heeft de Decision Makers Survey zich ontwikkeld tot een hoogwaardig, semi-continu marktonderzoek. DMS genereert onmisbare en stabiele data voor adverteerders en mediaplanners die beslissers in het bedrijfsleven tot hun doelgroepen rekenen.

In 1999 heeft het Bestuur van de Stichting DMS zich steeds meer op afstand geplaatst ten opzichte van de inhoud van het onderzoek en keuzes en beslissingen overgelaten aan de Technische Commissie. 

Sinds 2018 voerde Stichting DMS het bereiksonderzoek uit in samenwerking met NOM - de Technische Commissie is onderdeel van de grotere NOM TC geworden, bewaakt door de onafhankelijke directeur van Stichting DMS. In 2020 is DMS volledig onderdeel geworden van NOM.

Twitter

Zoeken